Veiligheid

Wij begrijpen goed dat er in Kasboek financiële en persoonlijke gegevens worden bewaard. Omdat je in Kasboek geen betalingen doet is misbruik onmogelijk, maar het betreft toch vertrouwelijke informatie. De gegevens in je account zijn daarom extra goed beveiligd en alléén voor jou bereikbaar.

Unieke login gegevens

De gegevens staan online opgeslagen in een aparte account. Dit account kan alleen worden geopend met de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Je gebruikersnaam en wachtwoord worden ‘encrypted’ opgeslagen. De deur zit goed op slot.

Beveiligde internetverbinding met https

Voordat je kan inloggen in je account wordt een beveiligde internetverbinding gemaakt (SSL). Dit betekent dat de informatie gecodeerd (industrie standaard 64 bit encryptie) wordt overgestuurd en pas op je scherm weer wordt omgezet naar leesbare informatie. Ditzelfde systeem hanteren de Nederlandse banken bij internetbankieren. Je gegevens kunnen dus niet worden onderschept en gelezen.

Computers in beveiligde omgeving

Je gegevens staan opgeslagen op servers in een state-of-the-art datacenter. Alle voorzieningen zijn getroffen om de apparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week, te beveiligen tegen brand, diefstal, of andere onrechtmatigheden.

Geen toegang door medewerkers van Invers

Je gegevens zijn persoonlijk en beveiligd. Dit betekent dat ook medewerkers van Invers geen toegang hebben tot je gegevens. Zonder je gebruikersnaam en wachtwoord zijn de gegevens onleesbaar.

Continue veiligheidscontrole door McAfee Secure

Kasboek wordt dagelijks uitvoerig getest door McAfee Secure. Tijdens deze uitgebreide test wordt steeds weer gezocht naar veiligheidslekken of zwakke plekken. Wordt er een grote zwakke plek gevonden waardoor de website niet meer voldoet aan de strenge eisen, dan krijgen wij daarvan direct melding en wordt het secure gedeelte van Kasboek gesloten.

Verklaring ten aanzien van eigendom je gegevens

Invers erkent dat je eigenaar bent van je transactiegegevens. Hiertoe zijn een aantal maatregelen genomen die je volledig beheer over je transacties geven. Je kunt op ieder willekeurig moment je transacties toevoegen aan en verwijderen uit Kasboek. Je bepaalt zelf welke transacties in je account worden opgeslagen. Invers houdt al je transacties beschikbaar en toegankelijk zolang je een actief account heeft. Zodra je je account opheft worden alle transacties uit Kasboek verwijderd. Je gegevens worden op geen enkele manier openbaar gemaakt aan derden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Kasboek is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij aan strikte voorwaarden moeten voldoen die door deze organisatie nauwkeurig worden gevolgd.

Je gegevens toch liever niet online

Ondanks dat je je geen zorgen hoeft te maken, begrijpen we je gevoel. Kijk eens op www.bankingtools.nl. Daar vind je software waarmee een digitaal kasboek op jouw eigen PC kunt bijhouden.