Privacy

Kasboek.nl is een website van Invers BV. Invers BV gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van zijn interactieve producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Invers BV houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Lees hier meer over de manier waarop Invers met de contactgegevens van haar klanten omgaat. Lees hierover meer in Veiligheid.

Vastleggen en verwerking van contactgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Invers BV op een aantal momenten contactgegevens van jou vast in een bestand. Tijdens het aanmaken van een account en tijdens het gebruik van uw account. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Invers gebruikt jouw contactgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen jouw contactgegevens gebruikt worden om je te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Invers BV en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Invers BV rekening te houden met jouw voorkeuren. In aanbiedingen die je eventueel krijgt toegestuurd, is een mogelijkheid opgenomen om jezelf af te melden.

College Bescherming Persoonsgegevens

Kasboek is aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij aan strikte voorwaarden moeten voldoen die door deze autoriteit nauwkeurig worden gevolgd.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures; onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Uw account

De gegevens in jouw account zijn niet direct door medewerkers van Invers BV te benaderen.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Invers BV de inrichting van de website optimaliseren.

Gebruik van Cookies

Invers BV maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Na het afsluiten van jouw browser worden de cookies weer automatisch verwijderd.

Wijzigingen

Invers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met Invers via info@kasboek.nl