Wat moet ik aan spaargeld hebben?Een leuk bedrag op de spaarrekening geeft een veilig gevoel en zorgt voor de broodnodige gemoedsrust. Bovendien is het investeren in zo’n spaarbuffer ook een goede stap richting de toekomst. Vroeg en regelmatig sparen is dan ook een belangrijke vuistregel voor mensen die in de loop van hun leven vermogen willen opbouwen. Maar welke bedragen aan spaargeld moet je op een bepaalde leeftijd idealiter achter de hand hebben? En hoe bouw je een mooi spaarkapitaal op? Wij tonen het aan je.

Sparen voor een buffer

In de praktijk zijn er twee hoofdredenen om vlijtig te sparen: een goede buffer opbouwen voor eventuele nooduitgaven en het creëren van een behoorlijk aanvullend pensioen. Laten we eerst eens kijken naar de buffer. Zo’n reservepotje is natuurlijk allesbehalve een overbodige luxe. Apparaten gaan namelijk ooit kapot en houden daarbij geen rekening met jouw inkomsten over een bepaalde periode. Heb je een te lage reserve? Dan zul je vermoedelijk moeten lenen, wat op termijn ook weer leidt tot een extra kostenpost.

Hoe hoog moet mijn spaarbuffer zijn?

Hoe hoog jouw buffer moet zijn, hangt af van een aantal factoren. Als je thuiswonende kinderen, een koopwoning en veel dure apparaten bezit, heb je natuurlijk een hogere buffer nodig dan wanneer je geen kinderen of eigen huis hebt en autoloos door het leven gaat. Het Nibud heeft berekend hoeveel je in bepaalde situaties minimaal achter de hand zou moeten hebben. Voor alleenstaanden ligt de geadviseerde minimumbuffer tussen de 3.550 (zonder kinderen) en 5.500 euro (drie tot vier kinderen), terwijl een echtpaar er verstandig aan doet om minstens 4.000 (kinderloos) tot 6.000 euro (vier kinderen) achter de hand te houden. Die bufferbedragen hebben betrekking op noodzakelijke en onverwachte uitgaven en dus niet op het sparen voor extra pensioen of de studie van jouw kind. Met de BufferBerekenaar van het Nibud kun je precies uitrekenen hoe groot jouw spaarbuffer moet zijn om onverwachte kosten zonder problemen op te kunnen vangen.

Hoe bouw ik een spaarpotje op?

Het lijkt op het eerste gezicht misschien lastig om een goede spaarbuffer op te bouwen. Toch valt dit in de praktijk vaak wel mee, zeker als je over veel spaardiscipline beschikt en de onderstaande tips volgt.

  • Zet al jouw inkomsten en uitgaven op een rij. Dat kan bijvoorbeeld heel goed met een digitaal KasBoek. Door met dit handige hulpmiddel een overzicht te maken en uitgaven onder te brengen in overzichtelijke rubrieken, zie je in één oogopslag welk bedrag je elke maand kunt sparen. Het Nibud adviseert om per maand ongeveer 10 procent van jouw netto-inkomen opzij te zetten.
  • Een spaarplan stelt je in staat om uit te rekenen hoe lang je moet sparen om een bepaald bedrag bij elkaar te krijgen.
  • Kies een spaarrekening die aansluit bij jouw bufferbehoeften.

Sparen voor extra pensioen

Ook het opbouwen van aanvullend pensioen is een goede reden om te sparen. Dat geldt natuurlijk zeker voor mensen met flexibel werk, zoals ondernemers en zzp’ers. Die hebben namelijk geen pensioenregeling bij een werkgever en krijgen dus later alleen een AOW-uitkering als ze geen extra pensioen opbouwen. Welke bedragen je precies moet sparen als extra oudedagsvoorziening hangt natuurlijk af van jouw persoonlijke situatie, maar volgens financieel expert en bestsellerauteur David Bach is er wel sprake van een goede vuistregel. Die gaat uit van de onderstaande percentages.

  • Twintigers: 10 procent van het bruto-inkomen moet eigenlijk worden gereserveerd voor later. Daarnaast is het verstandig om nog circa 3 keer de maandelijkse uitgaven als spaarbuffer te hebben.
  • Dertiger: 12,5 procent van het bruto-inkomen voor pensioendoeleinden en een spaarbuffer voor nooduitgaven van 3 tot 6 keer de maandelijkse uitgaven.
  • Veertiger: 15 procent van het bruto-inkomen. Het valt aan te bevelen om de spaarbuffer in deze levensfase te verhogen naar 6-12 keer de maandelijkse uitgaven.
  • Vijftiger: 20 procent van het inkomen als pensioenvoorziening en 12 tot 24 keer het bedrag dat je kwijt bent aan maandelijkse uitgaven. Zoals je ziet: naarmate je ouder wordt, neemt het belang van een goede noodbuffer toe. De inkomensval na werkloosheid is namelijk groter als je ouder bent. Ook het vinden van een nieuwe baan wordt meestal lastiger met het klimmen der jaren.

Cumulatief effect

Door vroeg te beginnen en regelmatig te sparen, profiteer je optimaal van het zogenaamde rente-op-rente-effect. Dit betekent dat het rendement van jouw kapitaal in de loop der tijd met een steeds grotere factor toeneemt. Hoe later je begint met sparen, des te lastiger wordt het om een hoog rendement op te bouwen. Beleggen en investeren in bankspaarproducten zijn manieren om de pensioenspaarpot nog wat extra te spekken.

Het spaargedrag van de Nederlanders

Maar hoe zit het nu met de spaargewoonten van ons Nederlanders? Maken we onze reputatie van spaarzaam volkje in de praktijk waar? Ja en nee. De cijfers laten zien dat de meeste Nederlanders wel sparen. Ook het bedrag dat we op de spaarrekening zetten is, ondanks de lage spaarrente, de laatste jaren gegroeid. Dat komt ook deels omdat mensen door de economische crisis wat voorzichtiger zijn geworden met hun geld. Gemiddeld heeft een Nederlands gezin tussen de 20.000 en 40.000 euro aan spaargeld. Europawijd gelden Nederlanders echter niet als topspaarders. Sterker, we staan in de middenmoot. De Zweden zetten procentueel (15,6 procent) het grootste deel van hun loon weg als spaargeld.