Waarom inkomsten en uitgaven visualiseren?Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Het is een uitdrukking die meer dan eens voorbij komt en typeert hoezeer de mens in zijn kern een visueel wezen is. We zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor informatie die is verpakt in afbeeldingen, grafieken en tabellen. Visualiseren is een strategie die ook helpt bij het managen van inkomsten en uitgaven. Hoe werkt dit in de praktijk? En welke stappen gaan gepaard met het visualiseren van je inkomsten- en uitgavenpatroon? In dit artikel leggen we het uit.

Gedachte en intentie

Elke handeling die je uitvoert, of het nu gaat om dagelijkse routinezaken (tanden poetsen, koken, naar het werk gaan et cetera) of specialere gelegenheden zoals het boeken van een vakantie, is het resultaat van een gedachte of overweging. Zo’n gedachte achter een handeling of beslissing kan een bewust, maar vaak ook onbewust karakter hebben. Visualisering is een prima manier om vooral die laatste categorie gedachten inzichtelijker en beter beïnvloedbaar te maken. Visualiseren kan wel worden gezien als een vorm van mentale training die je onderbewustzijn positief beïnvloedt. Vaag omlijnde ideeën of onoverzichtelijke situaties krijgen vorm en worden beter beïnvloedbaar. Dit maakt visualiseren bij uitstek een geschikte methode om vat te krijgen op complexe zaken zoals je financiële huishouding.

Aandachtspunten bij het visualiseren

Maar hoe geef je het visualisatieproces in de praktijk vorm? Hoewel visualiseren deels een persoonlijke gedachtenreis vormt, is het in elk geval wel een goed idee om rekening te houden met de onderstaande aandachtspunten.

  • Zoek bij voorbaat het gemak van een rustige en comfortabele ruimte op. Zo wordt het gemakkelijker om je gedachten goed te ordenen.
  • Ga op bed liggen of kies een comfortabele stoel uit.
  • Zorg voor optimale ontspanning. Voor de een betekent dit doodse stilte, terwijl de ander een muziekje op de achtergrond nodig heeft om zich volledig relaxed te voelen en informatie goed te kunnen verwerken.
  • Probeer je de situatie die je wilt visualiseren zo compleet en gedetailleerd mogelijk voor de geest te halen. Welke elementen van het vraagstuk zijn belangrijk? Met welke variabelen moet ik allemaal rekening houden om het brede plaatje kloppend te krijgen?
  • Visualiseren is oefenen. Probeer het proces dus geregeld te herhalen.

Grafieken en tabellen

Het exclusief denken in woorden en tekst heeft vaak een lineair karakter en bemoeilijkt voor veel mensen het doorgronden van complexe begrippen. Door gegevens te vertalen naar zicht- en tastbare uitdrukkingsvormen zoals grafieken, schema’s en tabellen, wordt de materie meestal een stuk inzichtelijker. Dit geldt zeker voor in cijfers uitgedrukte informatie zoals inkomsten en uitgaven. Een onlinehuishoudboekje als CashFlow visualiseert aan de hand van een financiële kalender, tabellen en grafieken precies wat er elke maand gebeurt met je geld. Met behulp van die universele ontwerpprincipes breng je de bigger picture en belangrijkste verbanden snel en gemakkelijk in kaart.

Analyseren en vergelijken

KasBoek.nl maakt vergelijken en analyseren tot een koud kunstje. De software rubriceert bijvoorbeeld al je transacties in overzichtelijke en veelvoorkomende categorieën. Je ziet dus gelijk aan welke zaken je veel uitgeeft, maar ook wat de kleinere kostenposten binnen jouw bestedingspatroon zijn. Zo wordt het gemakkelijker om te visualiseren wat je moet aanpassen en hoe je eventueel extra spaarruimte kunt scheppen.

Besparen

Het visualiseren van je inkomsten en uitgaven is een belangrijke stap richting daadwerkelijk besparen. Door je kennis en bewustzijn op financieel gebied te vergroten, weet je voortaan precies wat je moet doen. Wat zijn de dure maanden? En welke buffer heb ik ongeveer nodig om niet in de problemen te komen als er iets kapot gaat of er een andere onvoorziene kostenpost opdoemt? Door te visualiseren, weet je precies wat je mag en kunt uitgeven. Zo wordt het leven uiteindelijk een stukje goedkoper.