Prinsjesdag 2018

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en presenteerde het kabinet traditiegetrouw wat de kabinetsplannen zijn voor het komende jaar. Wat kunnen wij, als consument, verwachten? Gaan we er na alle positieve berichten over de economie op vooruit? Waar gaan wij het merken in de portemonnee? We hebben de belangrijkste plannen voor je op een rij gezet.

Wat verandert er voor jouw koopkracht?

Gemiddeld gaat onze koopkracht er met zo’n 1,5% op vooruit, dit geldt voor ongeveer 96% van alle huishoudens. De lagere inkomens zullen er het komend jaar het minst op vooruit gaat met ‘slechts’ 1,1%, juist de middeninkomens en de alleenverdieners boeken de grootste winst voor wat betreft de koopkracht (beiden 1,7%).

Voor werkende inwoners wordt een plus voorzien van 1,6% en 1,5% voor gepensioneerden. Uitkeringsgerechtigden gaan er van iedereen het minst hard op vooruit, zij moeten het doen met een toename van 0,9%.

Wil je weten wat jouw koopkracht zal zijn volgende jaar? Doe dan de koopkrachtberekenaar van het Nibud.

Wat verandert er in de zorg?

Naar verwachting zullen de uitgaven voor de zorg volgend jaar verder stijgen naar 71 miljard euro. Dit is een stijging van 5 miljard euro vergeleken met dit jaar. Met dit geld wil het kabinet o.a. het basispakket van de zorgverzekering uitbreiden. 100 miljoen euro gaat bijvoorbeeld naar nieuwe behandelingen, technologieën en het snel beschikbaar maken van medicijnen voor patiënten.

Zorgpremie

Verder werd al eerder bekend dat de zorgpremie volgend jaar wederom zal stijgen. Verwacht wordt dat we gemiddeld 10 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan onze zorgpremie. Uiterlijk in november maken de zorgverzekeraars bekend of en in welke mate de premies voor de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen verhoogd zullen worden.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is tot en met 2021 bevroren op 385 euro, hier zal dus tot die tijd niks aan veranderen.

Toekomstige ouders

Wat verandert er voor (toekomstige) ouders?

Partners krijgen vanaf volgend jaar langer doorbetaald verlof wanneer hun vrouw of vriendin net is bevallen. Het doorbetaalde verlof voor partners is nu nog 2 dagen, het voorstel is om dit te verlengen naar 5 werkdagen. Ook mogen partners in het eerste halfjaar 5 weken onbetaald verlof nemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun salaris. Over dit voorstel moet nog gestemd worden in de tweede kamer.

Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Gezinnen met kinderen krijgen in 2019 een hogere kinderbijslag. Zo krijgen ouders met 2 kinderen op de basisschool 150 euro meer.

Naast de kinderbijslag zullen ook de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget stijgen.

Wat verandert er op gebied van belastingen?

In het regeerakkoord van 2017 is er afgesproken dat het het aantal belastingschijven wordt teruggeschroefd; vanaf 2021 zijn er nog 2 schijven over van de huidige 4. Er geldt dan een basistarief van 37.05% en een toptarief van 49,5% voor inkomens boven 68.507 euro.

Vanaf 2019 zullen de nieuwe schijven gefaseerd worden ingevoerd. Volgend jaar is het belastingtarief in de (huidige) eerste schijf 36,65% en in de tweede en derde schijf 38,1%. Dit nieuwe stelsel is voordelig voor mensen met een inkomen boven de 20.000 euro.

Verdien jij volgend jaar 35.000 euro? Dan ga je er ongeveer 380 euro op vooruit. Bereik jij komend jaar de AOW leeftijd? Dan gelden er andere tarieven.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting zal stijgen. De algemene heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Iedereen die in Nederland woont en loon- of inkomstenbelasting betaalt heeft recht op deze korting. Vanaf 2019 krijgen werkenden over hun inkomen tot 50.000 euro meer korting en hoeven zij dus minder belasting te betalen. Het besteedbaar inkomen zal daarmee met maximaal 184 euro toenemen.

BTW boodschappen

Verhoging van het lage BTW-tarief

Er was de laatste tijd al veel verontwaardiging over; de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Het kabinet is echter niet van plan dit in te trekken en vanaf 1 januari 2019 zal het hogere tarief ingaan.

Door deze verhoging zullen o.a. de boodschappen, bioscoopbezoekjes, kapper en een rit met de trein iets duurder uitvallen. Een kar boodschappen van 100,- zal hierdoor volgend jaar bijvoorbeeld 2,83 euro duurder zijn.

Gas & licht

Huishoudens gaan volgend jaar meer belasting betalen op aardgas, hier tegenover staat wel dat zij juist weer minder belasting gaan betalen over elektriciteit. Per kubieke meter aardgas stijgt het tarief met 3 eurocent. Het tarief voor elektriciteit daalt met 0,72 eurocent per kilowattuur.

Al met al verwacht het kabinet dat huishoudens met een gemiddeld energieverbruik volgend jaar ongeveer 130 euro meer kwijt zullen zijn aan energiebelastingen dan in 2018.

Inzicht met KasBoek

Er verandert dus ontzettend veel volgend jaar voor jouw inkomen én uitgaven, enerzijds positief, anderzijds negatief. Wil je hier meer inzicht in krijgen in je financiën? Met het online kasboek van KasBoek.nl breng je al jouw inkomsten, uitgaven en rekeningen overzichtelijk in beeld.