Hoeveel belasting betaal ik over mijn loon?

Het ontvangen van je loonstrookje is een belangrijk moment in de maand. Het zal je ongetwijfeld opvallen dat er een duidelijk verschil is tussen het bruto- en nettoloon. De Belastingdienst snoept namelijk een flink bedrag van je brutoloon af. Van die belastinginkomsten worden onder meer publieke voorzieningen en bepaalde beleidsmaatregelen gefinancierd. Maar hoeveel belasting gaat er daadwerkelijk van je maandloon af? En in hoeverre wordt dat gecompenseerd door heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting en jonggehandicaptenkorting? In dit artikel leggen we het uit.

Vier schijven

Nederland heeft een zogenoemd progressief belastingstelsel. Dit houdt in dat je over jouw salaris een oplopend tarief betaalt. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je uiteindelijk betaalt. Anno 2018 hanteert de rijksoverheid de onderstaande vier belastingschijven.

  • Eerste schijf: tot 20.142 euro, belastingpercentage 36,55 procent
  • Tweede schijf: tot 33.994 euro, belastingpercentage 40,85 procent
  • Derde schijf: tot 68.507 euro, belastingpercentage eveneens 40,85 procent
  • Vierde schijf: vanaf 68.507, belastingpercentage 51,95 procent

Het is goed om te weten dat de eerste 20.142 euro voor iedereen binnen de eerste schijf valt en dus tegen een tarief van 36,55 procent wordt belast. Komt je inkomen boven deze grens uit? Dan betaal je 40,85 procent over het inkomen boven de 20.142 euro. En als je meer dan ruim 68.000 euro verdient, betaal je alleen over het inkomen boven de grens van schijf 4 het hoogste tarief. Je betaalt dus uiteindelijk nooit over je hele inkomen het hoogste tarief.

Aangepaste tarieven voor AOW’ers

Vanaf de AOW-leeftijd gelden andere percentages. Je betaalt dan namelijk geen premie meer voor de AOW. Het percentage in de eerste schijf is dan 18,65 procent, terwijl het percentage in de tweede schijf voor AOW’ers 22,95 procent bedraagt. Ben je geboren bent vóór 1 januari 1946? Dan loopt de tweede schijf tot 34.404 euro.

Heffingskortingen

Het bedrag dat je aan belasting bent verschuldigd, wordt verlaagd met een systeem van heffingskortingen. Als je in loondienst bent, worden die automatisch door je werkgever in de rekening verwerkt. We zetten de verschillende heffingskortingen even voor je op een rijtje.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op jouw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Of je volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van twee factoren: de leeftijd en de vraag of je het hele jaar door in Nederland hebt gewoond. De algemene heffingskorting is daarnaast ook afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen. Je krijgt minder algemene heffingskorting als jouw inkomen stijgt. Voor 2018 gelden de volgende tarieven:

  • 2.265 euro bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 0 tot en met € 20.142.
  • € 2.265 - 4,683% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 20.142) bij een belastbaar inkomen uit werk en woning tussen de 20.142 en 68.507 euro. Bij een inkomen boven de € 68.507 vervalt de algemene heffingskorting. 
  • Na het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt de algemene heffingskorting € 1.157 bij een belastbaar inkomen uit werk en woning tussen de 0 en 20.142 euro, € 1.157 - 2,389% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 20.142) bij een inkomen tussen de € 20.142 en € 68.507 en 0 euro bij een inkomen boven de 68.507 euro.

BelastingdienstArbeidskorting

De arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen en door de werkgever al meegenomen bij het berekenen van de loonheffing. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk. Op de site van de Belastingdienst kun je precies nagaan hoe de arbeidskorting voor jou uitpakt.

Ouderenkorting

De ouderenkorting is gereserveerd voor mensen die op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd heeft. Bij een verzamelinkomen tussen de 0 en 36.346 euro bedraagt de ouderenkorting € 1.418. Een verzamelinkomen boven de 36.346 euro resulteert in een ouderenkorting van 72 euro.

Jonggehandicaptenkorting

Heb je recht op een uitkering volgens de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong-uitkering) of op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong? Dan kom je in aanmerking voor de jonggehandicaptenkorting. Die bedraagt in 2018 728 euro.

Levensloopverlofkorting

Heb je gespaard met de levensloopregeling? En neem je geld op van die spaarrekening voor onbetaald verlof? Of ben je van plan om (een deel van) het levenslooptegoed af te kopen? Dan ontvang je de levensloopverlofkorting. Deze korting bedraagt in 2018 maximaal 212 euro per jaar dat je gespaard hebt voor de levensloopregeling gedurende de jaren 2006 tot en met 2011. De korting kan nooit hoger uitvallen dan het bedrag dat je opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling.

Totaaloverzicht met KasBoek

Met een online kasboek ban KasBoek.nl kun je snel en gemakkelijk nagaan wat je onder de streep nu precies overhoudt. Je kunt het loon, alle heffingskortingen en belastingen invoeren en onderbrengen in vaste en overzichtelijke categorieën. Door vervolgens de grafieken te bekijken, weet je exact hoe je er op financieel vlak voorstaat en hoeveel belasting van je salaris afgaat.